การบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัดสรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนักงาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)

การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.


นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฮาบิเทีย โมทีฟ ปัญญาอินทรา (HBMT)
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ (PFPR)
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เดอะ คลัสเตอร์ วิลล์ ราชพฤกษ์-สิรินธร (CVRS)
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ (GBBR)
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ พระราม 5-2 (BBR5-2)