การบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัดสรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนักงาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)

การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.
ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.


นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฮาบิเทีย โมทีฟ ปัญญาอินทรา (HBMT)
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์ (PFPR)
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนาธิเบศร์ (GBBR)
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ พระราม 5-2 (BBR5-2)
นิติบุคคลอาคารชุด ฟิวส์มิติ สุทธิสาร-รัชดา (FMSR)