การบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัดสรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนักงาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)

การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพื้นที่จอดรถอาคารชุดฯ ชั้น 5
ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณพื้นที่จอดรถอาคารชุดฯ ชั้น 3


นิติบุคคลอาคารชุด ฟิวส์มิติ สุทธิสาร-รัชดา
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านกลางกรุง สาทร
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สราญสิริ ท่าข้าม-พระราม 2
นิติบุคคลอาคารชุด อากาศ เขาใหญ่
นิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด (อาคารดวงดี-อาคารทองแท้)