การบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัดสรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนักงาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)

การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.


นิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด (ฉะเชิงเทรา)
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ธัญธานี โฮม ออน กรีน วิลเลจ 1 เฟส1-เฟส2
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สราญสิริ ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทาวน์ อเวนิว ฟอร์เต้ พระราม2 ซอย50
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฟิฟทีน เกตส์