การบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัดสรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนักงาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)

การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณอาคารชุด A3 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป


นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทาวน์ อเวนิว ฟอร์เต้ พระราม2 ซอย50
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฟิฟทีน เกตส์
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ราชพฤกษ์
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา กม.2