การบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท (คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัดสรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนักงาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)

การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
การบริหารจัดการ ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
(คอนโดมีเนียม, หมู่บ้านจัด
สรรฯ, โครงการฯ ที่ยังไม่จด
ทะเบียนนิติฯ, อาคารสำนัก
งาน, อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ)
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสรหมู่บ้านฯ
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณอาคารสโมสร


นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ฟิฟทีน เกตส์
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ราชพฤกษ์
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา กม.2
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา