เกี่ยวกับ IQ Management

บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ IQ MANAGEMENT CO.,LTD.

ได้ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ มีความชำนาญที่มีประสบการณ์ ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน และชุมชน โดยมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ตลอดจนธุรกิจดูแลรักษาความปลอดภัยของทั้งภาครัฐ และเอกชน บริษัทฯ มีระบบการบริหารการจัดการ ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านสมาชิกผู้พักอาศัย และผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยรักษาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดี รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการต่อไปในระยะยาวด้วยทีมงานบริหารมืออาชีพ ทีมให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการคัดเลือก ฝึกอบรมและมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพย์สิน และชุมชนมานานกว่า 10 ปี