ขอให้แต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อถวายความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ขอให้แต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อถวายความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จึงขอให้ผู้บริหารและ พนักงานบริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ไอสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทุกคน ร่วมกัน แต่งกายไว้ทุกข์ เพื่อถวายความไว้อาลัย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับการจัดงาน/กิจกรรมรื่นเริง ขอให้งดเว้นเป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานที่บริษัทบริหารจัดการฯ อยู่ ในปัจจุบัน จัดสถานที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อถวายสักการะ และลงนามถวายไว้อาลัยโดยพร้อมเพรียงกัน


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม