นิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ อโศก-รัชดา ไฮด์อเวย์ (XYZ)

นิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ อโศก-รัชดา ไฮด์อเวย์ (XYZ)


ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม