งานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ไอสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดดาวดึงษาราม (วัดอารามหลวง) แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม