งานทำบุญปีใหม่ 2560 นิติบุคคลอาคารชุด เลอ ริช

งานทำบุญปีใหม่ 2560 นิติบุคคลอาคารชุด เลอ ริช


วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม