งานทำบุญปีใหม่ 2560 นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 1

งานทำบุญปีใหม่ 2560 นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 1


วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณอาคารชุด A3 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม