การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2559 นิติบุคคลอาคารชุด เอส ซี เพลส

การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2559 นิติบุคคลอาคารชุด เอส ซี เพลส


วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม