การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2559 (นัดที่ 2) นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 3

การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2559 (นัดที่ 2) นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 3


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม