การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2560 (นัดที่ 2) นิติบุคคลอาคารชุด รัชดาซิตี้ คอนโด 1,2,3

การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2560 (นัดที่ 2) นิติบุคคลอาคารชุด รัชดาซิตี้ คอนโด 1,2,3


วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม