การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2560 นิติบุคคลอาคารชุด รัชดาซิตี้ 18(2) อาคารเพชร

การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2560 นิติบุคคลอาคารชุด รัชดาซิตี้ 18(2) อาคารเพชร


วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม