หมู่บ้านจัดสรร บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ พระราม 5-2

หมู่บ้านจัดสรร บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ พระราม 5-2


ประชุมใหญ่สมาชิก เพื่อลงมติจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม