นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 3

นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม รัชดาภิเษก 3


ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่ใต้อาคาร I2


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม