นิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ อโศก-รัชดา ไฮด์อเวย์

นิติบุคคลอาคารชุด เอ สเปซ อโศก-รัชดา ไฮด์อเวย์


ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ พื้นทีอาคารจอดรถ ชั้น 9


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม