นิติบุคคลอาคารชุดชุด อยู่ดี คอนโด (อาคารฉลองชัย-อาคารชัยชนะ)

นิติบุคคลอาคารชุดชุด อยู่ดี คอนโด (อาคารฉลองชัย-อาคารชัยชนะ)


ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. บริเวณพื้่นที่ลานจอดรถอาคารชุดฯ


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม