นิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด (อาคารดวงดี-อาคารทองแท้)

นิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด (อาคารดวงดี-อาคารทองแท้)


ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณพื้นที่ลานจอดรถอาคารชุดฯ


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม