นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพอร์เฟค เพลส ราชพฤกษ์


ประชุมใหญ่สมาชิกวิสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านฯ


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม