นิติบุคคลอาคารชุด เอส ซี เพลส

นิติบุคคลอาคารชุด เอส ซี เพลส


ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม