นิติบุคคลอาคารชุด รัชดาซิตี้ คอนโด 2, 3

นิติบุคคลอาคารชุด รัชดาซิตี้ คอนโด 2, 3


การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2560 (นัดที่ 2) วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม