นิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด (อาคารดวงดี-ทองแท้)

นิติบุคคลอาคารชุด อยู่ดี คอนโด (อาคารดวงดี-ทองแท้)


ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมสามัญ ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.


กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม