บริการของ IQ Management


บริหารจัดการ

นิติบุคคลอาคารชุดฯ (คอนโดมิเนียม) อาคารสำนักงาน
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ หมู่บ้านจัดสรรฯ (ยังไม่จดทะเีบียนนิติฯ)
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์  
       


บริการ

จดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุดฯ จดทะเีบียน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ
รับจัดประชุมใหญ่ รับจัดประชุมจัดตั้งนิติบุคคล
ให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท